Kazimierz Subieta. Teoria i konstrukcja obiektowych języków zapytań. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2004, ISBN 83-89244-29-2 (522 stron)

 

Notka historyczna

 

Jako początek podejścia stosowego można uznać lata 1978-80, kiedy autor zaimplementował system zarządzania bazą danych Linda. Zastosowanie tego podejścia nie było jeszcze wtedy w pełni uświadomione: autor miał za zadanie zaimplementować język manipulacji danymi dla tego systemu, wraz z językiem zapytań, i uznał, że najlepiej będzie oprzeć go na klasycznym stosie środowiskowym. Całkowicie uświadomioną propozycją podejścia stosowego do języków zapytań była praca habilitacyjna autora, która ukazała się w 1985 roku [Subi85], formułująca to podejście jeszcze w niezbyt konsekwentnej i spójnej formie. W tym czasie autor nie był jeszcze psychicznie przygotowany na całkowite odrzucenie wadliwych koncepcji modelu relacyjnego, próbując je naprawiać za pomocą semantyki denotacyjnej i podejścia stosowego, co z dzisiejszej perspektywy było poronionym pomysłem. Później było kilka publikacji [Subi87a, Subi87b, Subi88, Rzec88, Subi87c] precyzujących niektóre aspekty tego podejścia. Pierwszą w pełni uświadomioną implementacją podejścia stosowego był system Netul [Subi88], zrealizowany w firmie Intra-Video w Berlinie Zachodnim w 1989 roku. System Netul był produktem przemysłowym i został użyty do implementacji systemów eksperckich. Kolejnym systemem zrealizowanym na bazie tego podejścia był Loqis [Subi90, Subi91, Subi94a], eksperymentalny i prototypowy system zarządzania obiektową bazą danych zrealizowany przez autora w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w 1990 roku. Loqis posiadał już większość cech podejścia stosowego opisanych w niniejszej książce. W 1991-93 autor przebywał na Uniwersytecie w Hamburgu, gdzie podejściem tym starał się zainteresować innych naukowców; efektem są prace [Subi93a, Subi95a]. W latach 1994-96 autor przebywał w Japonii na Uniwersytecie w Kyoto, gdzie również starał się popularyzować to podejście; efektem są prace [Subi95c, Subi97].

Po powrocie do Polski w 1996 roku autor uzyskał grant Komitetu Badań Naukowych, dzięki któremu podejście stosowe zostało znacznie rozwinięte.
W szczególności, stało się podstawą pracy doktorskiej [Plod00b], która dotyczyła metod optymalizacji zapytań w SBQL. W 1997 roku autor rozpoczął pracę w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie w 1999 roku wprowadził podejście stosowe w postaci cyklu wykładów z ćwiczeniami. Niniejsza książka powstała na podstawie notatek i slajdów do tego wykładu. Wykład ten odniósł sukces. Efektem jest kilka działających implementacji języka zapytań dla różnych środowisk, m.in. dla środowiska opartego na XML i jego modelu DOM [Hryn02] oraz całkowicie nowego obiektowego systemu zarządzania bazą danych YAOD [Lent03]. Trwają dalsze prace badawcze i implementacyjne, rozwijane m.in. w kierunku modelu obiektowego z dynamicznymi rolami [Jodl01, Jodl02a, Jodl02b, Jodl03a, Jodl03b, Subi03], aktualizowalnych obiektowych perspektyw [Koza02, Koza03a, Koza03b, Koza03c], metamodelu [Habe02a, Habe02b, Habe03a, Habe03b], przetwarzania zapytań w środowiskach rozproszonych i innych. Kolejną implementacją podejścia stosowego jest zrealizowany język zapytań dla europejskiego projektu ICONS (Intelligent Content Management System) dla zastosowań webowych [ICONS04].

Niniejsza książka jest pierwszą publicznie dostępną i całościową prezentacją wyników podejścia stosowego do języków zapytań. 

 

Last modified: December 1, 2005