Kazimierz Subieta. Teoria i konstrukcja obiektowych języków zapytań. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2004, ISBN 83-89244-29-2 (522 stron)

 

Podziękowania

 

Wiele osób przyczyniło się do powstania tej książki. Autor chciałby wyrazić swoją wdzięczność dla Grzegorza Fałdy, Andrzeja Jodłowskiego, Piotra Habeli, Krzysztofa Kaczmarskiego, Hanny Kozankiewicz, Jacka Leszczyłowskiego, Jacka Płodzienia i Krzysztofa Stencla za uwagi i dyskusje dotyczące treści tej książki Prof. Leonard Bolc, Anna Bittner i Michał Lentner wykonali znakomitą pracę edytorską i redakcyjną. Wyrażam także podziękowanie dla Prof. Mieczysława Kłopotka za bardzo dobrze wykonaną recenzję. Podziękowania należą się moim byłym i obecnym doktorantom i studentom, którzy podjęli się implementacji elementów podejścia stosowego i języka SBQL dla różnych platform, weryfikując w ten sposób skuteczność teorii na praktycznym gruncie. Do nich należą: Bogdan Bogucki, Rafał Hryniów, Andrzej Jodłowski, Michał Lentner, Tomasz Łazarczyk, Hanna Kozankiewicz, Marcin Michalak, Mariusz Momotko, Tomasz Pieciukiewicz, Adam Piekarz, Jacek Płodzien i Jakub Trzetrzelewski.

 

 

Last modified: December 1, 2005